Salmon, onion, homemade gnocchi (sweet potato, spinach)

//Salmon, onion, homemade gnocchi (sweet potato, spinach)